nasze produkty

POSADZKI - SYSTEMY ŻYWIC EPOKSYDOWYCH

Posadzka przemysłowa jest bardzo ważnym elementem konstrukcyjnym budynku, poddawanym ekstremalnym obciążeniom technologicznym i użytkowym w okresie eksploatacji. Dobrze zaprojektowana posadzka funkcjonuje bez uszkodzeń latami.

Posadzka przemysłowa musi być niezawodna. Właściwe wykończenie ostatniej, zewnętrznej warstwy podłogi w hali przemysłowej ma kluczowe znaczenie.

Stosownie do wymogów BHP odpowiednio dobrany stopień antypoślizgowości i wiele sposobów wykończenia sprawiają, że posadzki STAUBER mogą być stosowane we wszystkich rodzajach budynków przemysłowych, od roziązań parkingowych, poprzez hale produkcyjne i przemysłowe oraz laboratoria.

System posadzek epoksydowych STAUBER znajduje zastosowanie w obiektach firm farmaceutycznych, chemicznych i spożywczych, a także w hurtowniach i sklepach - wszędzie tam gdzie posadzka jest narażona na stałe obciążenia składowanych produktów oraz obciążenia wynikają z pracy maszyn.

Prawidłowo wykonana posadzka przemysłowa STAUBER jest odporna na działanie wysokiej temperatury, kwasów, zasad, olejów i innych czynników technologicznych.

 

Zastosowanie systemów żywic epoksydowych STAUBER na posadzkach przemysłowych:

- obiekty produkcji suchej i mokrej

- zakłady przetwórstwa spożywczego

- zakłady farmaceutyczne, chemiczne i laboratoria

- obiekty handlowe

- pomieszczenia techniczne, socjalne i gospodarcze

- klatki schodowe i ciągi piesze

- garaże i rampy przeładunkowe

 

Korzyści techniczne systemów żywic epoksydowych STAUBER:

- wysoka odporność chemiczna

- szczelność i brak pylenia

- możliwość układania w bardzo cienkich warstwach

- różnorodność klas antypoślizgowości

- wysoka odporność na ścieranie

 

Systemy żywic epoksydowych STAUBER

STAUBER TL SYSTEM - Cienkopowłokowy system posadzkowy na bazie żywic epoksydowych

STAUBER SR SYSTEM - System posadzkowy na bazie żywic epoksydowych o strukturze antypoślizgowej

STAUBER SL SYSTEM - Samorozlewny system posadzkowy na bazie żywic epoksydowych

STAUBER PARKING SYSTEM - System posadzkowy na bazie żywic epoksydowych o strukturze antypoślizgowej

STAUBER COLORID SYSTEM - System posadzkowy na bazie żywic epoksydowych i kolorowych płatków

STAUBER COLOR QUARTZ 8 SYSTEM - System posadzkowy na bazie kolorowego kruszywa kwarcowego – typ zasypywany

STAUBER COLOR QUARTZ 12 SYSTEM - System posadzkowy na bazie kolorowego kruszywa kwarcowego – typ zacierany